dimarts, 17 de novembre de 2009

La picaresca torrentina

Ja fa dies que ho vaig notar, però pensava que era una errada. Algú que s´havia passat d´estació.
Però aquests que es passen d´estació s´estan multiplicant de forma exponencial... En cosa d´una setmana, el vagó que arriba ple, no es buida a l´última estació com seria normal, es queda mig buit o mig ple, segons es mire.
El cas és que a les hores punta, el metro ix de gom a gom ja des de Torrent Avinguda (estació d´origen) i es veu que la gent que puja en Torrent (següent parada) no vol quedar-se dempeus. Aleshores agafen el metro a Torrent en sentit contrari al que deurien, es seuen perquè en eixe sentit no hi ha quasi ningú i no es mouen del seu seient en arribar al final de trajecte i... canvi de sentit! I jo els veig i em pregunte si realment paga la pena matinar encara més, perquè això no és a soles cosa de cacatues rosses, de cinquanta i tants i despertes, verdes i escandaloses (que a eixes hores n´hi ha un fum...), també n´hi ha de parelles joves, de voltors amb corbata i de serps amb agulles en les sabates...
I Metrovalencia què fa? Res, com sempre. Potser si augmentara la freqüència i en lloc de cada 15 minuts, isquera cada 7 o menys, les cacatues matinarien el mateix per a poder riure a gust abans de treballar, però les parelles s´abraçarien més pel matí, els voltors consultarien les accions des de casa sense pagar internet mòbil i les serps es podrien planxar els cabells.